Σχετικά με το Agrojason Project

Το AgroJason Project αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές, κυρίως του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αποτελεί μια συνεργασία φοιτητών μηχανικών (κυρίως ΗΜΜΥ) και φοιτητών Γεωπονίας. Ο στόχος του εγχειρήματος είναι η κατασκευή ενός αυτοματοποιημένου θερμοκηπίου, εστιάζοντας στην μεριά της αυτοματοποίησης. Προφανώς θα υπάρξει δυνατότητα ελέγχου εξ αποστάσεως. Η τοποθεσία του θερμοκηπίου είναι εντός των εγκαταστάσεων του "Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος", στο Βελεστίνο Θεσσαλίας.


Γιατί AgroJason Project;


Το AgroJason Project είναι μια ομάδα-μη κερδοσκοπική, με στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας όσον αφορά τις προοπτικές της τεχνολογίας στην καλλιέργεια. Η τεχνολογία δεν διευκολύνει μόνο την ζωή του αγρότη, αλλά έχει και θετικές συνέπειες στο περιβάλλον. Κλειστά συστήματα καλλιέργειας μειώνουν την σπατάλη νερού στο 90%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη νερού, όμως βοηθάει και άλλες περιοχές, εκμηδενίζοντας την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.


Τεχνικά Στοιχεία


Το θερμοκήπιο αποτελείται από 4 μονάδες, δίνοντας την δυνατότητα παράλληλης καλλιέργειας και πειραματισμού στο σύστημα ελέγχου. Στόχος μέσα από αυτά είναι να βρεθούν λύσεις που να χρησιμοποιηθούν σε κανονικές εγκαταστάσεις.


Στην πρώτη έκδοση του θερμοκηπίου, οι αισθητήρες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι:
 • Θερμοκρασίας / Υγρασίας (DHT11).
 • Ελέγχου pH.
 • Φωτεινότητας (Photoresistor).
 • Υγρασίας Υποστρώματος.

Οι αυτοματισμοί του θερμοκηπίου:
 • Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο παραθύρων.
 • Υγρή Παρειά.
 • Aυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο κουρτίνας.
 • UV φως.
 • Αυτόματο πότισμα.
 • Έλεγχος διατροφικού δείγματος για:
  • Έλεγχος pH
  • Σύμπληρωμα στοιχείων
  • Καθαρισμός

Κάθε φυτό απαιτεί τις δικές του συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες είναι αποθηκευμένες σε μια Βάση Δεδομένων, που τροφοδοτεί το σύστημα ώστε να ρυθμίζεται κατάλληλα. Η αρχική βάση έχει τιμές για:

Το σύστημα άρδευσης λειτουργεί με στάγδην άρδευση και τα φυτά καλλιεργούνται σε πετροβάμβακα. Το σύστημα άρδευσης είναι ένα κλειστό σύστημα, προκειμένου να μειωθεί η απαραίτητη παροχή νερού και να αποφευχθεί η επιπλέον ρύπανση του εδάφους.

Αυτό που μπορεί να δει ο χρήστης στο Σύστημα Διεπαφής χρήστη, φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Η πρώτη παρουσιάζει τη σύνδεση στη σελίδα, η δεύτερη την επιλογή καλλιέργειας και η τρίτη τις τιμές της κατάστασης και τον χρόνο που έχει παρέλθει μέχρι την επόμενη δειγματοληψία.


Συνδέσου μαζί μας!